Yellow Buses Details
SR.NO ROUTE DRIVERNAME CONTACTNO.
1 DHALLI(BYPASS) PRATAPVERMA 9882360084
2 BHATTAKUFAR(DHALLI TUNNEL) PAWAN 9805076072
3 SANJAULI(IGMC/LAKKAR BAZZAR) MEENASOOD 9418424569
4 KASUMPTI(CHOTTA SHIMLA/TALLAND) SANDEEPSHARMA 9736084884
5 VIKASNAGAR& CHOTTA SHIMLA RAJKUMAR 9817033253
6 NEWSHIMLA (BCS/KHALINI) RINKESHTHAKUR 7018565115
7 BCS/KANGNADHAR DALEEPSHARMA 9418043384
8 JANJHIRI(KHALINI BY TALLAND) KARTARSINGH 8679912698
9 KHALINI(KANLOG/BAMLOE) RAKESHSHARMA 8091000435
10 TUTIKANDI/LALPANI/PHAGLI/NABHA SANJAYKUMAR 9816403688
11 TOTU(CHAKKAR) DEEPAKKAUNDAL 9816620995
12 DEHANDA(TOTU/CHAKKAR) RAKESH 9816250399
13 DUDHLI(STATE BANK/LAKKAR BAZZAR) SANJAY 7018461204
14 BHATTAKUFAR/SANJAULI PRATAPVERMA 9882360084
15 TOTU(BOILEAUGANJ) RAJU 9816250399
16 MALYANA/MEHLI/PANTHAGHATI ASHISH GILL 8219780480