Toppers X
2017 - 2018

 • Asmita Sood
  (98.6%)

 • Vinus Thakur
  (97%)

 • Millie Aurora
  (96.8% )

 • Vanshika Sood
  (96.8%)

 • Harshita Jain
  (96.6%)

 • Aarisha Chauhan
  (96.2%)

 • Gurmehar Kaur
  (95.2% )

 • Samridhi Bhartia
  (95.2%)

 • Vidi Keshav
  (94.4%)

 • Pallavi Gupta
  (94.2%)

 • Aastha Thakur
  (94%)

 • Saatvica Chauhan
  (94%)
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013